Prijzen

vakantiewoningen zwalm

Enkel nog verhuur op langere termijn mogelijk (vanaf 1 maand):

Vanaf voorjaar 2022 terug beschikbaarheid voor verhuur langere termijn.

Huurprijs 850 EUR per maand exclusief verbruik EGW, digitale TV en internet.

Geen mogelijkheid tot nemen domicilie in onze woningen.

Voorwaarden

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden.

  1. Reserveren: U kunt enkel telefonisch of per mail reserveren. Elke boeking wordt door ons bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail. Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient er een voorschot van 30% van de totale huursom betaald te worden. Het restant van de huursom + waarborg + schoonmaak dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen de 4 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + schoonmaak + waarborg te betalen. Bij niet-tijdige betaling van het voorschot en/of saldo van de huursom is Vakantiewonigen Zwalm – Coens Consult gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren.
  2. Annuleren: 2.1 Bedenktijd: Elke reservering kunt u binnen de 7 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, kosteloos ongedaan maken. u kunt telefonisch of per mail uw annulering kenbaar maken. Bij annulering na 7 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Bij reservering binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hieronder beschreven. 2.2 Annulering door de huurder: Annulering dient telefonisch of per mail kenbaar te worden gemaakt. Na ontvangst van het verzoek tot annuleren wordt een annuleringsbevestiging per mail verzonden. Annulering binnen de 7 dagen is kosteloos. Na deze 7 dagen zijn volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing: Annulering tot 4 weken voor de huurperiode: 30% van de huur. Annulering binnen de 4 weken voor de huurperiode: de volledige huur. 2.3 Annulering door de eigenaar: Indien enige omstandigheid Vakantiewoningen Zwalm – Coens Consult noopt tot het annuleren van de gehuurde vakantiewoning zal dit onmiddellijk ter kennis worden gegeven aan de huurder en zullen de reeds betaalde sommen teruggestort worden aan de huurder. 
  3. Aansprakelijkheid: 3.1 Aansprakelijkheid van de huurder: wij vragen u vriendelijk respect te hebben voor de woning en de tuin en deze met uiterste zorg en zorgvuldigheid te bewonen met inachtneming van de rust voor de omgeving. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers, veroorzaakte schade, ook wanneer deze na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar. De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden opgevolgd. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Er is een totaalverbod op roken in de woning.  De woning is volledig uitgerust met branddetectoren en een brandblusser. Buiten de woning is dit geen probleem maar de assen en peuken mogen onder geen beding op of rond de woning terechtkomen. De woning is uitgerust met een volledig ventilatiesysteem met afzuiging. In bepaalde ruimtes bevindt zich een afzuigventiel . Het is de huurder dan ook verboden om aan deze ventielen aangezien deze door een gespecialiseerde firma op die manier werden afgesteld. De motor bevindt zich in een valse wand op de bovenverdieping en ook daar mag de huurder absoluut geen manipulatie doen. Hetzelfde geldt voor het centrale verwarmingssysteem, zijnde een Bulex Thermomaster die zich eveneens op de bovenverdieping bevindt achter een wand. Het is verboden de woning te gebruiken voor fuiven en/of drankpartijen gezien onze vakantiewoningen geschikt zijn voor mensen die de natuur en de rust komen opzoeken. Bij inbreuk wordt de huur onmiddellijk verbroken zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige terugbetaling van de huursom.    3.2 Aansprakelijkheidsverzekering: de huuder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). 3.3 Aansprakelijkheid van de eigenaar: De eigenaar wijst alle aansprakelijkheid af voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard ook, berokkend aan de huurders van de woning.  De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door bijvoorbeeld natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen, in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan… De eigenaar is niet aanwezig ter plaatse tijdens het verblijf. Een telefoonnummer is steeds beschikbaar in de woning in geval van nood of andere vragen. Op deze overeenkomst en de daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze overeenkomst zullen desgevallend beslecht worden door de bevoegde rechter.
  4. Maximaal aantal personen: de vakantiewoningen kunnen door maximaal 6 personen betrokken worden en mag derhalve niet overschreden worden. Het niet respecteren van deze regel heeft onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg en dit zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding. Het bijzetten van bedden, tenten, caravans ed is niet toegestaan. Per woning is maar 1 wagen toegestaan naast de woning. Eventuele andere voertuigen dienen op de openbare weg te staan.
  5. Verblijf huisdieren:  huisdieren kunnen worden toegestaan op eenvoudig verzoek en op voorwaarde dat zij de rust en hygiëne niet verstoren tijdens het verblijf. 
  6. Het einde van het verblijf – eindschoonmaak: 6.1 Einde van het verblijf: De gehuurde vakantiewoning dient altijd netjes en opgeruimd te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning opruimen: alles terug op zijn plaats, alle vuilnisbakken leegmaken, aanrecht opruimen, alle vaat dient proper te worden achtergelaten en netjes op zijn plaats terug gezet te worden in de kasten. PMD en vuilnis kunt u in de daartoe bestemde containers achterlaten. Glas dient meegenomen te worden en naar de glasbol gebracht te worden (achter Smatch Munkzwalm). U laat de vakantiewoning bezemschoon achter.  Alle elektrische toestellen (kookplaat, frigo, diepvries, microgolfoven, vaatwasser) worden proper achtergelaten. Per toestel wordt een forfait van 10 EUR aangerekend indien dit niet netjes wordt achtergelaten. Poetsproducten zijn ter beschikking in de woning. Indien de woning, terras of tuin in zodanige staat wordt achtergelaten dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen aan 25 EUR per uur. Deze bedragen worden rechtstreeks afgehouden van de waarborg. 6.2 Verlaten van de woning: Bij het verlaten van de woning dienen alle ramen gesloten te worden (evenals koepel in de badkamer) en dient de verwarming uitgeschakeld te worden. De woning dient op slot gemaakt te worden en de sleutel moet worden achtergelaten in het kluisje aan de deur.
  7. Huisvuil sorteren: het huisvuil dient op een correcte wijze gesorteerd te worden. Indien het vuil niet correct gesorteerd werd brengt dit extra werk met zich mee voor de poetsdienst. Dit wordt eveneens extra aangerekend zoals hierboven aangegeven.
  8. Beddengoed:  Beddengoed (donsovertrek, onderlaken, hoofdkussenhoes) dient verplicht te worden gebruikt. Deze kunnen zelf meegebracht worden (afmetingen bedden zie site) of verkregen worden mits toeslag. Als blijkt dat er geen beddengoed gebruikt werd worden de kosten van de stomerij aangerekend. Indien er een handdoekenpakket werd gevraagd worden volgende zaken voorzien: badhanddoek en kleine handdoek per persoon, badmat in de badkamer, handdoek handenwasser toilet, keukenhanddoek en vaatdoek.
  9. Aankomst en vertrek: Aankomst kan vanaf 15u onder voorbehoud (indien de woning reeds beschikbaar is dwz gepoetst is). U krijgt de dag van aankomst het huisnummer door en de code van het sleutelkastje. Vertrek dient te gebeuren voor 11u. Laattijdig vertrek kan enkel maar worden toegestaan indien de woning niet verhuurd is dezelfde dag en mits betalen van een toeslag. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om welke reden dan ook, kan geen aanleiding geven tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.
  10. Waarborg: De vakantiewoning is met zorg ingericht en bevat waardevolle spullen. Een ongeluk is snel gebeurd en daarvoor dient dan ook deze waarborg. Ongelukken worden best meteen gemeld aan de eigenaar. Klachten mbt de inventaris dienen binnen de 4u na aankomst gemeld te worden bij de eigenaar. Bij het poetsen van de vakantiewoning wordt deze nagezien op eventuele schade. Uw waarborg wordt nadien binnen de week terugbetaald via overschrijving. Bij schade of achterlaten van het gehuurde in vuile staat (zoals hierboven beschreven) wordt een som ingehouden op de waarborg. Mocht het bedrag van de schade de waarborg overstijgen dient te huurder een bijkomende betaling te doen. Een normaal verbruik van elektriciteit, water en gas zit inbegrepen in de huurprijs. Wij nemen steeds de meterstanden op bij aankomst en vertrek en indien blijkt dat er een meer dan normaal verbruik is geweest wordt dit aan de geldende tarieven afgerekend dmv afhouding op de waarborg.